Muudatused Tallinna stuudios

Lastele kes on olnud agentuuris enne aprilli see muudatus ei kehti juhul, kui ei nendel ei olnud rikkutud agentuuri sisekorra eeskirjade kaks tähtsat punkti: kui ei ole kuutasuga viivitamisi ilma kokkuleppeta ega lapse puudumisi ilma sellest teavitamiseta.

Narva ja Tartu osakondade kuutasu on ilma muudatuseta - 85 EUR.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags