top of page

Uudised hõivatud lastele ja nende vanematele :)

Elame ajas kus laste hõivatus ja koormustaluvus on sageli suurem kui lapsevanematel ning seda nii kooliga seotud ülesannete kui ka kogu koolivälise tegevuse osas. Alustava Tähe Kooli tegevus on üles ehitatud nii, et see ei kurna last vaid vastupidi annab talle hea tuju, jõudu, motivatsiooni ja energiat ka muudeks tegevusteks. Sellest hoolimata juhtub sageli, et heade eeldustega laps ei saa meie tundides käia, olgu siis põhjuseks kasvõi ajutiselt pingestunud õppegraafik. Tuleb ka ette, et lapsevanematel on suhtumine mis proovib hoida laste nädalavahetused kohustuslikest harjutustest vabad.

Meie valdkonnas edasijõudnud eakaaslastega suhtlemine ning tiimitöö on lastele olulised ent olukorras kus see ei ole võimalik pakume ka alternatiivset võimalust. Väikeses koguses (kuni 10 last) saame andekaid noori võtta Star Kids põhikoosseisu luues eraldi just neile sobiva paindliku ajagraafikuga arenguprogrammi. Nii näiteks võib see sisaldada 1-2 eratundi kuus või individuaalset fotosessiooni, distantssuhtluse teel antavaid konsultatsioone ja ülesandeid.

Sellise lähenemisega võib laps saada ettevalmistuse mis võimaldab tal Star Kids põhikoosseisuga samal tasemel võtta osa kõikidest üritustest (rahvusvahelised konkursid, fotosessioonid ja reklaamid ajakirjadele) ning olla arvestatud kui kandidaat kes on võimeline esindama oma maad maailma juhtivatel rahvusvahelistel konkurssidel.

Kui leiate, et see lahendus on teile sobiv või kui osalesite meie castingul ja saite positiivse tagasiside kuid ei saanud rühmatööga liituda ent sooviksite seda siis kirjutage meile school@starkids.ee

Võimalus olla Star Kids põhikooseisus individuaalse graafiku alusel on Tallinna, Tartu ja Narva osakondade lastel.

Star Kids põhikoosseisu arengukavaga ja üldise infoga saate tutvuda SIIT.

Star Kids'idega saate tuttavaks SIIT:

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page