Estet Fashion Week.

Miki House & Junona fashion shows.

Moskva, november 2016.